راه های ارتباطی با ایران کارگشا:

  • یزد – بلوار شهید صدوقی – مرکز رشد زیست فناوری امام حسن (ع)

  • شماره تماس: 09921861138

  • Irankargosha

فرم تماس: